Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Stesha Wellness is een handelsnaam van BVBA Prinzie Stefaan

Zetel: Eugene de Grootelaan 2B 8650 Houthulst
info@stesha.be

Tel.051/702293
Fax. 051/704570

BTW 0476.673.440

RPR VEURNE

Registratienummer: 05.25.0.1.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Stesha Wellness, een BVBA met maatschappelijke zetel te Eugene de Grootelaan 2B, 8650 Houthulst BTW BE 0476.673.440, RPR Veurne, Stesha Wellness biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website Stesha Wellness. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Stesha Wellness moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Stesha Wellness aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor alle materialen die op maat dienen vervaardigd te worden moet er steeds een prijsofferte aangevraagd worden via info@stesha.be of via het website formulier, dat dient eveneens voor de artikelen waarbij genoteerd staat prijs op aanvraag.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De leveringskosten hangen af van het gewicht van uw bestelling en van de afmetingen van uw bestelde artikelen. Moesten deze verhoogd worden om één of andere reden wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld via mail en dient de klant te bevestigen via mail voor akkoord voor de verzending van het pakket.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stesha Wellness niet. Stesha Wellness is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stesha Wellness is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst 051/702293 of info@stesha.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stesha Wellness. Stesha Wellness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u op onze website www.stesha.be het door u gewenste artikel aanklikt dan ziet u de productbeschrijving en kunt u het gewenste aantal stuks invullen, daarna klikt u op ‘in winkelwagen’ en dit product komt automatisch in uw winkelwagentje terecht, het winkelwagentje kunt u terugvinden rechtsboven op iedere pagina. U kunt gewoon verder winkelen of via ‘het winkelwagentje’ uw bestelling gaan plaatsen. Wanneer u dus gedaan hebt met winkelen gaat u dus steeds naar uw winkelwagentje om de bestelling door te voeren anders is uw bestelling niet geplaatst. Wanneer u in uw winkelwagentje terecht bent gekomen ziet u een overzicht van de door u gewenste producten en aantallen. U kunt eveneens indien u dat wenst de verzendingskosten gaan berekenen, uw bestelling wijzigen of de aantallen gaan aanpassen. Indien u hiermee akkoord gaat en alles volgens u correct is klikt u op afrekenen. U hebt daarna deze keuze om een account aan te maken of niet indien u voor het eerst op onze website een aankoop doet, indien u reeds vroeger bij ons aankocht en u dan een account aanmaakte kunt u gewoon gaan inloggen. Wanneer u klikt op ‘verder gaan’ hoeft u uw facturatiegegevens in te vullen, indien u inlogt staan deze reeds vermeld, controleer steeds goed of alles correct vermeld is. U kunt de zending versturen naar hetzelfde adres als het facturatie adres of naar een ander adres, op de pagina kunt u uw keuze aanklikken, standaard staat steeds naar een ander adres verzenden vermeld. Na dit te hebben ingevuld klikt u terug op ‘ga verder’. Nu komt u op de verzendingswijze terecht, hier krijgt u de keuze tussen levering aan huis of afhaling in de winkel. Terug klikt u na uw keuze te hebben aangevinkt op ‘ga verder’ en word u gevraagd een keuze te maken voor de betaling, u hebt bij ons de mogelijkheid te betalen via overschrijving, kredietkaart, bankkaart of via paypal. Na deze keuze te hebben aangevinkt en op ‘ga verder’ geklikt te hebben ziet u een overzicht van uw bestelling ter controle of alles correct is ingevoerd. Indien alles correct is kunt u uw bestelling voltooien door op ‘plaats bestelling’ te klikken. U krijgt nu op uw scherm te zien dat uw bestelling ontvangen is.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Via kredietkaart
 • Via bankkaart
 • Paypal
 • Via overschrijving op rekeningnummer

IBAN: BE81 7380 4146 7724

BIC: KREDBEBB

Stesha Wellness is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van pakketten gebeurt zo snel mogelijk om de klant zo vlug mogelijk van dienst te kunnen zijn, van zodra wij de betaling ontvangen hebben vertrekt uw pakket zo snel mogelijk, indien het product op stock is wordt er dus direct uitgeleverd en er volgt een bevestigingsmail met de gegevens voor wie met overschrijving betaald.

De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in België en zijn buurlanden, ten zij anders overeengekomen met Stesha Wellness. Er kan voor grootte gewichten of speciale afmetingen van aangekochte goederen een extra transportkost aangerekend worden, daarover wordt de klant eerst op de hoogte gebracht voor de verzending, zodat de klant van zijn bestelling nog kan weigeren. De klant moet dus eerst die extra transportkosten goedkeuren.

De gebruiker kan zijn bestelling ofwel laten leveren aan huis of op het adres van een derde (met duidelijke vermelding van naam en adres).

Stesha Wellness verbindt zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde leveringstermijn van producten in voorraad bedraagt 1 tot 7 dagen. Voor producten niet in voorraad geldt een iets langere leveringstermijn, die leveringstermijn wanneer de levering langer dan een week zal duren wordt u met email meegedeeld. Voor dringende zaken neemt u best contact op voor u de bestelling plaatst om zeker te zijn of het op voorraad is.

Elk leveringsprobleem of beschadiging moet binnen de 24 uur na levering gemeld worden op het nummer 051/702293 of vanuit het buitenland +3251702293.

Wij zorgen er dan voor dat er zo snel mogelijk een nieuw artikel wordt toegestuurd. Indien het na controle om garantie gaat worden de verzendingskosten door ons terugbetaald indien deze via een transportdienst van Stesha Wellness werden teruggestuurd, indien er dus in dit geval gewerkt wordt met een transportetiket die op aanvraag kan verkregen worden bij Stesha Wellness na betaling van de terug verzendingskosten. Indien het om geen garantie gaat zijn de retourkosten en de verzendingskosten voor het nieuw artikel ten laste van de klant. Enkel Stesha heeft het recht te beslissen over garantie of niet, Stesha doet dat in overleg met de fabrikant. Achteraf is geen discussie mogelijk.

We proberen u een zojuist mogelijk tijdstip van levering per email mee te delen of een track en trace code te bezorgen om de leveringsstatus op te volgen.

Bent u niet thuis of wordt het pakket niet afgehaald in het postkantoor, dan komt dit automatisch opnieuw bij ons terecht dan worden opnieuw verzendkosten en beheerkosten aangerekend om uw pakket voor de tweede maal toe te sturen. 

Als u ons een niet correct leveringsadres bezorgt en het pakje bij ons terugkeert, zijn de tweede verzendingskosten sowieso ten koste van de klant, check dus na of u wel degelijk de juiste gegevens ingaf voor u de bestelling plaatst.

De levering gebeurt door Bpost, Heppner of Stesha Wellness zelf. Verzendingskosten hangt af van gewicht en afmetingen.

Zie https://www.stesha.be/nl/klantenservice-verzending-amp-levering

Prijzen steeds onder voorbehoud van prijsverhogingen, als deze verhoogd wordt de klant ingelicht en wachten Stesha Wellness steeds de goedkeuring af voor verzending.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer er een langere leveringstermijn voordoet zal Stesha Wellness de klant hiervan op de hoogte brengen. We streven ernaar zo snel mogelijk te leveren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Stesha Wellness.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de firma Stesha Wellness was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Stesha Wellness.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stesha Wellness te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Stesha Wellness.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Stesha Wellness, Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst, +3251702293, info@stesha.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.stesha.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stesha Wellness heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stesha Wellness, Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de klant dit wenst kunnen wij de goederen terug komen afhalen bij de klant, de kosten hiervan worden gelijkgesteld aan de leveringskost, daarvoor moeten de producten steeds in verpakkingsstaat zijn zoals bij de levering aan de Klant anders volgt er een verhoging van de transportkosten in het nadeel van de Klant. De Klant hoeft de terug afhalingskosten eerst aan Stesha Wellness vergoeden vooraleer Stesha Wellness de opdracht geeft aan de transportfirma om de goederen te gaan ophalen. Het formulier van herroepingsrecht moet duidelijk ingevuld worden en stevig op het retourpakket bevestigd worden.

Als het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Stesha Wellness zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 Als de Klant de overeenkomst herroept, zal Stesha Wellness alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Stesha Wellness op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Stesha Wellness wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt met uitzondering indien Stesha Wellness de goederen komt afhalen.

 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Stesha Wellness geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 Stesha Wellness betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stesha Wellness geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals op maat gemaakte materialen als afdekzeilen waarvan de afmetingen via mail werden bezorgd aan Stesha Wellness voor productie.
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • Overeenkomsten waarbij de Klant Stesha Wellness specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Stesha Wellness klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Stesha Wellness.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Stesha Wellness zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Stesha Wellness is bereikbaar op het telefoonnummer +3251702293, via e-mail op info@stesha.be of per post op het volgende adres Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Stesha Wellness beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Stesha Wellness zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Stesha Wellness respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, transportfirma’s moeten de kans krijgen de klant bij problemen te kunnen contacteren, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en andere reclame-en/of markettingendoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stesha Wellness, Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst, info@stesha.be ,gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Stesha Wellness, Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst, info@stesha.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is wel mogelijk dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die met ons werken voor de verwerking van uw bestelling zoals transportfirma’s.

De klant is zelfverantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Stesha Wellness heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Stesha Wellness houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@stesha.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Wens je op de hoogte te blijven van onze laatste promoties, nieuwe producten, etc…?